Bærekraft - Norway Insight

Bærekraft

Bærekraft gjennom hele verdikjeden er noe vi som firma streber etter. For oss er bærekraft kjerneverdien som utgjør essensen av alt vi gjør. Vi ønsker å tilby markedet mer bærekraftige opplevelser, og for å kunne gjøre det integrerer vi bærekraft som en naturlig del av alt vi gjør. Vi jobber mot å (1) bevare natur, kultur og miljø men også (2) å styrke sosiale verdier.

 

Her er noen eksempler på hva vi gjør for å kunne tilby deg en bærekraftig opplevelse:

 

  • Vi benytte oss av så mye lokal mat som mulig på våre dags og flere-dagsturer, dette for å støtte opp under lokale initiativtakere, lokal kultur og miljø i form av at maten er kortreist.

 

  • Vi bruker lokale leverandører på våre turer og de gir oss igjen førstehåndsinformasjon og kunnskap om destinasjonen og området, dette støtter opp under sosiale verdier og kultur.

 

  • Når det kommer til transport forsøker vi å bruke offentlig transport, el-biler, sykler og elektriske sykler.

 

  • Vi etterlater oss ikke søppel i naturen og forsøker å resirkulere så langt det er mulig alt avfall. Vi gjør heller ikke inngrep i naturen. Alt dette for å bevare natur og miljø.

 

  • Vi tilbyr «off the beaten track» turer for å gi våres kunder en ekstraordinær opplevelse og samtidig bevare naturen og støtte opp under lokalt engasjement.

 

  • Vi har en blogg som omhandler bærekraft, kultur og destinasjoner/aktiviteter.

 

  • Vi har stor respekt for menneskene som vi jobber sammen med, naturen vi er så glad i og ikke minst våre gjester.

 

 

Vi ønsker å gi våre gjester, igjennom våre opplevelser en bedre innsikt om bærekraft.

Er du ute etter en bærekraftig opplevelse så er vi her for deg.