Øyriket Solund - Norway Insight

Øyriket Solund

Forespørsel

4-dagers kajakktur til Solund. To dager med padleturer og to vandreturer. Øyriket er som skapt for kajakkpadling. Her er det et mylder av små og store øyer, holmer og skjær som gir ly for vind og bølger. Vegen er kort ut til storhavet, samtidig som øyene gir ly for vind og bølger. Her finner du lune viker og hvite strender.


Foto: Sverre Hjørnevik, Hanrune.no

 

Dag 1: Bergen – Hardbakke - Solund

Turen starter med ekspressbåt fra Bergen til Krakhella. Fra Krakhella går ferden videre med buss til Hardbakke og Solund.

2-retters middag og overnatting i dobbeltrom på Solund leilighetshotell.

Dag 2: Solund 

Etter frokost starter vi med introduksjonskurs for kajakk (med mindre du har minimum våttkort fra før). Våttkort danner rammen for kursstigene og mulighetene for padleutdanning som finnes i NPF, Norges Padleforbund. Deretter blir det guidet kajakktur inkludert lunsj. Turen tar totalt 4-5 timer.
2-retters middag og overnatting i dobbeltrom på Solund leilighetshotell.

Dag 3: Solund

Etter frokost blir det tid for å teste ut de nye kajakkferdighetene med en kajakktur på egenhånd. Medbrakt lunsj. Det er også tid for en vandretur på egenhånd etter padleturen. Du kan velge mellom de to fjelltoppene Ravnenipa og Pollatinden.

Ravnenipa ligger rett over Hardbakke sentrum. Fjellet er 230 m o.h. og herfra har du utsikt over Hardbakke, Indre Steinsund, Liasundet, Gulen og Sognefjorden. Turen tar ca. 1,5-2 timer.

Pollatinden er det nest høyeste fjellet i Solund med sine 541 m o.h. På toppen er det en flott steinvarde og herfra har du fantastisk utsikt over øyriket i alle retninger og langt til havs. Denne turen tar ca. 3 timer.
2-retters middag og overnatting i dobbeltrom på Solund leilighetshotell.

Dag 4: Solund – Hardbakke – Bergen

Denne dagen er også satt av til vandring til enten Ravnenipa eller Pollatinden. Velg en ny topp i dag.
Retur til Bergen med buss og ekspressbåt. 

Inkludert i prisen:

 • Overnatting i dobbeltrom
 • Frokost (dag 2-4)
 • 2-retters middag (dag 1-3 - 3 dager)
 • Leie av kajakk og utstyr
 • Guide dag 2
 • Lunsj ved guidet tur (dag 2). Medbrakt lunsj som du smører selv (dag 3-4).
 • Ekspressbåt Bergen-Krakhella t/r.

Introkurs Hav:

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

 • Løfte, bære og sjøsette kajakk
 • Padle forover med rett kurs
 • Stoppe
 • Svinge kajakken begge veier
 • Bakoverpadling
 • Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av kajakken i vannet
 • Ilandstigning
 • Sittestilling og god padleteknikk
 • Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved padling
 • Kjennskap til lokale padleforhold

Padleinstruktør har følgende utstyr:

 • Kajakk

 • Åre
 • Padlevest
 • Spruttrekk
 • Våtdrakt
 • Padlesko

Vennligst oppgi vekt, hvilken størrelse du bruker i sko, våtdrakt og vest.

 

Ta med:

 • Solide tursko (Hvis du vil på vandretur også)
 • Liten dagstursekk (Vandretur)
 • Vanntett jakke og bukse
 • Solkrem
 • Solbriller
 • Ekstra klær til padletur
 • Ullklær til å ha under padledrakt
 • Varm lue og hansker (om sommeren kan temperaturen endre seg fra 10 til 30 grader Celsius i Solund)
Forespørsel

Day 1: Bergen - Hardbakke - Solund 

The tour starts by express boat from Bergen to Krakhella. From Krakhella the journey continues by bus to Hardbakke and Solund. 2-course dinner and accommodation in double room at Solund apartment hotel.

Day 2: Solund

After breakfast we start with an introductory course for kayak (unless you have a Våttkort) «Våttkort» means «wet card» and proves you have passed the Norwegian Paddle Foundation’s (NPF) Intro course or a higher graded course.  Then there will be a guided kayak tour including lunch. The journey takes a total of 4-5 hours.
2-course dinner and accommodation in double room at Solund apartment hotel.

Day 3: Solund

After breakfast it is time to test out your new kayak skills on your own. Brought lunch. After paddling there is also time for a hike on your own. You can choose between the two peaks Ravnenipa and Pollatinden. Ravnenipa is located across Hardbakke center. The mountain is 230masl and offers a great view of Hardbakke, Inner Steinsund, Liasundet, Gulen and the Sognefjord. The tour takes about 1,5-2 hours. Pollatinden is the second highest mountain in Solund with its 541masl. On the mountain top there is a great stone cairn and it offers a breathtaking view of the islands in all directions and far out to the ocean. This trip takes about 3 hours.
2-course dinner and accommodation in double room at Solund apartment hotel.

Dag 4: Solund – Hardbakke – Bergen

Today you can hike to Ravnenipa and Pollatinden - to the the mountain peak you did not choose the day before.
Return to Bergen by bus and express boat. 

 

Included in the price

• Accommodation in double room
• Breakfast (day 2-4)
• 2-course dinner (day 1-2 - 2 days)
• Rental of kayaks and equipment
• Guide day 2
• Lunch at the guided tour (day 2)
• Brought packed lunch  (day 3-4)
• Express boat Bergen-Krakhella t / r

 

Intro Courses Kayak

Participants are introduced to the kayak and equipment. After completing the course the participant have through simple practical exercise learned to use the kayak, paddle, spray top and west. The course will motivate for further training in paddling.
• Lifting, carrying and launching the kayak
• Paddle forward with the right course
• Stop
• Turn kayak both ways
• Backwards paddling
• Spin around and get out of the kayak into the water
• Disembarkation
• Sitting posture and good paddling technique
• Introduction to how to increase security by paddling
• Knowledge of local paddling conditions

 

Paddle Instructor sets with

• Kayak
• Paddles
• Paddle Vest
• Spray skirt
• Wetsuit
• Paddle shoes

Please specify weight, what size you use in footwear, wetsuits and west.

 

Bring

•    Sturdy hiking shoes (If you want to go hiking)
•    Small backpack (Hiking)
•    Waterproof jacket and pants
•    Sunscreen
•    Sunglasses
•    Extra clothing for paddling
•    Wool garments to wear under paddle costume.Warm hat and gloves (in summer the temperature can change from 10 to 30 degrees Celsius in Solund)

Høydepunkt

Solund

Pollatinden - The second highest mountain in Solund with its 541masl. 

Ravnenipa - 230masl and offers a great view of Hardbakke, Inner Steinsund, Liasundet, Gulen and the Sognefjord.

Solund apartment hotel.

Reiserute

 1. Bergen
 2. Solund
 3. Bergen